Wedstrijdreglement Parel van de Veluwe voor Elite / Belofte.

1.   De Parel van de Veluwe hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op 19 mei 2017 georganiseerd door Stichting
      Wielerevenementen De IJsselstreek hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de
      wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de
      secretaris van de organisatie.
 

2.  
Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 163,5 KM bedraagt, wordt deelgenomen door ploegen van zes
      renners van de categorie Elite en Beloften die zich hebben ingeschreven voor de CENTRIC clubcompetitie.

3.   De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse  besluiten en nadere
      bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.

4.   De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
      - de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie
      -
de te volgen route 

5.   De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van de CENTRIC clubcompetitie.

6.  
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats tussen 12:00 uur en 13:30 uur, Bouw en
      Infrapark Harderwijk, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk. 
     
De rugnummers dienen door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde te worden afgehaald op
      vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders.

7.  
Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich bij Hockeyvereniging De Mezen aan de Parkweg te Harderwijk.
      (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.
De deelnemers dienen de
      was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval

8.  
De juryvergadering zal plaatsvinden om 14:00 uur en 20:00 uur in de in punt 6 genoemde locatie.

9.  
De ploegleidersvergadering zal plaats vinden om 13:30 uur in de in punt 6 genoemde locatie.
      Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.

10.
De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven tot 15:00 uur bij de in punt 6 genoemde locatie.

11.
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 15:15 uur verkrijgbaar bij de auto van de wedstrijdleider.

12. 
De deelnemers stellen zich op bij Start/Finish op het Bouw en Infrapark Harderwijk, op aanwijzingen van
      de microfonist.
Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht.
      Dit kan vanaf een half uur voor
de start nabij de jurywagen.
      Dit op aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088).
     
De ploegleiders stellen zich op, op aanwijzingen van de jury.

13. De start zal plaats vinden om 15:30 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor 
      de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie
 
uitgereikte en duidelijk zichtbaar en 
      reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje 
      dient op de juiste wijze aan
de fiets te zijn bevestigd.

14. Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-ontvanger)
      stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter de deelnemende renners. 
Het meerijden in 
      deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na 
      overleg met de wedstrijdleiding, door het
begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.

15. De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de blauwe vlag.

16. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen
met een rode vlag geplaatst.
      De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te 
      betrachten.

17. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie 
      aangestelde officials en medewerkers op te volgen.
 
Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal 
      leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.

18. De finish vindt plaats omstreeks 19:30 uur op de Alerdingk Thymlaan te Harderwijk.

19. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na
aankomst van de bezemwagen.
      Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend,
      mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd, die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van
      de jury (zie art. 8)

20. De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van het Rode Kruis Oldebroek.
De ziekenhuizen
      en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn:
      - St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk ,tel: 0341-463911
 
      - Isala Klinieken, locatie Sohia, Dr. Van Heesweg 2, Zwolle, tel: 038-4245000
      - Isala Klinieken, locatie Wezenland, Groot Wezenland 20, Zwolle, tel: 038-4242000
      - Gelre Ziekenhuis, Locatie Lukas, Albert Schweizerlaan 31, Apeldoorn Tel: 055-5818181.

 
21. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel
      vóór, tijdens als na de wedstrijd.

22. Op de individuele uitslag is het prijzen schema G van de KNWU van
toepassing.

23. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of
      vinden anderszins sancties plaats tegen de
betreffende begeleider.

24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden 
      de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische
 aangelegenheden de organisatie.