Wedstrijdregelment Elite / Beloften 2016

 

 1. De Parel van de Veluwe hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op 1 juni 2016 georganiseerd door Stichting Wielerevenementen De IJsselstreek hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

 2. Aan deze wedstrijd, waaraan de afstand 182,5 Km bedraagt, kan worden deelgenomen door Elite-Vrouwen en Vrouwen B door ploegen van zes renners van de categorie Elite en Beloften.

 3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.

 4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
  - de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie
  - de te volgen route 

 5. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van de vrije wedstrijden.

 6. Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats tussen 13:00 uur en 14:30 uur Bij Trek Benelux op het Bouw en Infra park aan de Ceintuurbaan 2 te Harderwijk.
  Tel. 088-450 0600.
  De rugnummers dienen door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders.
  Na afloop van de wedstrijd moet(en) het/de rugnummers worden geretourneerd.

 7. Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich bij Hockeyvereniging De Mezen aan de Parkweg 8 te Harderwijk. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

 8. De juryvergadering zal plaatsvinden om 9:00 uur in de in punt 6 genoemde locatie en na afloop in de jurybus op de finish.

 9. De ploegleidersvergadering zal plaats vinden om 13:30 uur in de in punt 6 genoemde locatie. Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.

 10. De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven tot 15:00 uur bij de in punt 6 genoemde locatie.

 11. De definitieve deelnemerslijsten zijn tot 15:15 uur verkrijgbaar bij de auto van de wedstrijdleider.

 12. De deelnemers stellen zich op, op het parkeerterein van het Bouw en Infra park (terrein aan de Ceintuurbaan 2) op aanwijzingen van de microfonist. Het tekenen van de presentielijst is voor de start verplicht. Dit kan vanaf een half uur voor de start nabij de jurywagen. Dit op aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088). De ploegleiders stellen zich ook op het hierboven genoemde terrein op.

 13. De start zal plaats vinden om 15:30 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.

 14. Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter de deelnemende renners. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.

 15. De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de bekende bezem.

 16. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een rode vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

 17. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.

 18. De finish vindt plaats omstreeks 19.30 uur op de Alb. Thymlaan te Harderwijk.

 19. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd, die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van de jury (zie art. 8)

 20. De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de arts, Dhr. Jan van Renselaar bijgestaan door een team van het Rode Kruis.   De ziekenhuizen en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn: 
  - St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk ,tel: 0341-463911    
  - Isala Klinieken, locatie Sohia, Dr. Van Heesweg 2 Zwolle, tel: 038-4245000
  - Gelre Ziekenhuis, Locatie Lukas, Albert Schweizerlaan 31, Apeldoorn Tel: 055-5818181.

 21.  De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

 22. Op de individuele uitslag is het prijzen schema D van de KNWU van toepassing.

 23. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden anderzins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

 24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement Parel van de Veluwe voor Elite/Belofte

 

 1. De Parel van de Veluwe hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op 1 juni 2016 georganiseerd door Stichting Wielerevenementen De IJsselstreek hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.
 2.  
 3. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 182,5 KM bedraagt, kan worden deelgenomen  
 4. door ploegen van zes renners van de categorie Elite en Beloften.
 5. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse  
 6. besluiten en nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.
 7. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
 • de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie
 • de te volgen route
 •  
 1. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van de vrije wedstrijden. 
 2.  
 3. Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats tussen 13:00 uur en 14:30 uur Bij Trek Benelux op het Bouw en Infra park aan de Ceintuurbaan 2 te Harderwijk,Tel 088 – 450 0600.Na afloop van de wedstrijd moet(en) het/de rugnummers worden geretourneerd.
 4.  
 5. De rugnummers dienen door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders.
 6. Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich bij Hockeyvereniging De Mezen aan de Parkweg 8 te Harderwijk.(papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.
 7.  
 8. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval
 9. De juryvergadering zal plaatsvinden om 9:00 uur in de in punt 6 genoemde locatie en na afloop in de jurybus op de finish.
 10.  
 11. De ploegleidersvergadering zal plaats vinden om 13:30 uur in de in punt 6 genoemde locatie. Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.
 12.  
 13. De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven tot 15:00 uur bij de in punt 6 genoemde locatie.
 14.  
 15. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 15:15 uur verkrijgbaar bij de auto van de  
 16. wedstrijdleider.
 17. De deelnemers stellen zich op, op de parkeerplaats van het Bouw en Infra park (terrein aan de Ceintuurbaan 2) op aanwijzingen van de microfonist.De ploegleiders stellen zich tevens op het hierboven genoemd terrein op. 13. De start zal plaats vinden om 15:30 uur precies. De deelnemers zijn verplicht     uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers.     de fiets te zijn bevestigd. 
 18.                                                                                               
 19.      Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan
 20.      tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie
 21.  
 22.  
 23. Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf een half uur voor de start nabij de jurywagen. Dit op aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088).
 1. Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strookHet meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigenbegeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.
 2.  
 3. is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het
 4. en een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter de deelnemende renners.
 5. De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de bekende bezem.16. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen     punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.
 6.  
 7.      met een rode vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven
 8.  
 1. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, juryHet negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of       aankomst van de bezemwagen.     schriftelijk worden ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd,      Renselaar bijgestaan door een team van het rode kruis.      St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk ,tel: 0341-463911     Gelre Ziekenhuis, Locatie Lukas, Albert Schweizerlaan 31, Apeldoorn Tel: 055-5818181. 21. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen toepassing. 23. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer     betreffende begeleider.24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische     aangelegenheden de organisatie.
 2.      aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische
 3.  
 4.      uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de
 5.  
 6. 22. Op de individuele uitslag is het prijzen schema D van de KNWU van
 7.      of schade aan derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.
 8.  
 9.      Isala Klinieken, locatie Sohia, Dr. Van Heesweg 2, Zwolle, tel: 038-4245000
 10.      De ziekenhuizen en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn:
 11. 20. De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van een arts, Dhr. Jan van
 12.      die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van de jury (zie art. 8)
 13.      Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury
 14. 19. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na
 15. 18. De finish vindt plaats omstreeks 19.30 uur op de Alb. Thymlaan te Harderwijk.
 16. uitsluiten van de wedstrijd.
 17. en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen.