Informatie

De gemeente telt 45.499 inwoners (1 januari 2016, bron: CBS) en een oppervlakte van 48,27 km², waarvan 9,81 km² water. Het totale aantal woningen in de gemeente Harderwijk per 01-01-2009 is 17.301. De stad Harderwijk zelf kent ongeveer 42.500 inwoners, het overige deel woont in het buitengebied, waarvan ongeveer 3000 in het dorp Hierden.

De landbouw is nog slechts van geringe betekenis. Wel zijn er kalvermesterijen en eendenhouderijen ten behoeve van (export)slachterij. De industrie produceert onder meer voedings- en genotmiddelen, metaalwaren en bouwmaterialen.
Buiten de Vissershaven zijn er twee industriehavens en twee grote jachthavens. Harderwijk trekt, door zijn ligging aan het Veluwemeer en aan de rand van de Veluwse bossen, veel toeristen. Attracties zijn o.m. het Veluws Museum en het Dolfinarium. Bovendien heeft Harderwijk een opleidingscentrum van de landmacht. Ook heeft Harderwijk een modern ziekenhuis (St. Jansdal) en diverse andere instellingen op sociaal en onderwijsgebied. Aan de oostrand van Hierden staat het fraaie 17de-eeuwse landhuis de Essenburgh, dat een Norbertijnenpriorij is.

De omgeving is prachtig: verspreid over de (bosrijke) gemeente liggen vele oude hoeven (uit de 18de en begin 19de eeuw). Het waterwingebied De Galgenberg (38 ha) en de Gemeentebossen (513 ha) zijn schitterende natuurgebieden.

De schilderachtige binnenstad van Harderwijk is in 1969 tot beschermd stadsgezicht verklaard. Van de middeleeuwse ommuring resteren de Vispoort en enige fragmenten. Op de markt staat het vroegere stadhuis, van middeleeuwse oorsprong, dat in 1837 geheel in neoclassicistische stijl herbouwd is met behoud van de Louis XIV-raadzaal (1727).

De afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen in het IJsselmeer, welke een inkrimping en later het geheel wegvallen van de visserij en de vishandel tot gevolg hadden, zijn gepaard gegaan met een geleidelijke ontwikkeling van andere bestaansmogelijkheden.
Vlakbij de Vischpoort is het Dolfinarium Harderwijk gevestigd. De 'Wereld van de zee' trekt jaarlijks veel bezoekers.In 1997 werd De Lagune geopend, een project dat dolfijnen en andere zeedieren in een meer natuurlijke omgeving laat leven.

Harderwijk drijft nu vooral op de veelzijdige industrie, het toerisme en de dienstverlening. Het dorp Hierden is nog typisch Veluws, met fraaie boerderijen (gemengd bedrijf). Men houdt er de Veluwse klederdracht in ere. 

Jaarlijks zijn er in Harderwijk grote evenementen te bezoeken zoals het culturele festival 'Kulting', Aaltjesdag, muziekweek met live-optredens, festival de Afslag, de Visserijdag en zoals dit jaar op woensdag 1 juni het wielerevenement de "Parel van de Veluwe".