• Header 1
  • Header 2
  • Header 3
  • Header 4
  • Header 5
  • Header 6

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

31 januari 2019 om 17:33

WV de IJsselstreek nodigt al haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering, welke plaats zal vinden op woensdag 6 februari 2019 in Aquacentrum Bremerbergsehoek, Bremerbergdijk 35, 8256 RD Biddinghuizen.

Aanvang is om 20.00 uur.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1.     Opening en mededelingen
2.     Notulen ledenvergadering d.d. 22 februari 2018
3.     Verslag secretaris verenigingsjaar 2018
4.     Verslag penningmeester boekjaar 2018
5.     Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
6.     Bestuursverkiezing:
-        Periodiek aftredend: Gert Dekker als penningmeester
-        Periodiek aftredend: Frank Dames als voorzitter
-        Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:  Robert van Plateringen als secretaris.
7.     Uitreiking trofeeën.
8.     Nieuwe Sponsoren
9.     Toelichtingen Jeugd en Elite/Beloften
10.   Wedstrijden Stichting
11.   Status clubparcours Oldebroek
12.   NCK Dronten
13.   Rondvraag en sluiting.

Tevens hebben we voor alle leden een veilige fiets accessoire beschikbaar. Zie bijlages:
Notulen ALV 2018
CloseTheGap

Banner 2
Banner 3
Banner 5
Banner 8
Banner 11
Copyright © Wv De IJsselstreek 2021 - Gerealiseerd door NUGTR